Városlista
2024. április 22, hétfő - Csilla

Hírek

2023. Március 31. 11:24, péntek | Helyi

Óvodai beiratkozások Kiskunfélegyházán

Óvodai beiratkozások Kiskunfélegyházán

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2023/2024. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2023. április 24. (hétfő) 8-17 óráig
2023. április 25. (kedd) 8-17 óráig

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a közlemény 1. számú mellékletéből és a következő linken tájékozódhatnak a szülők: kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/ovodak
Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2023. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.) – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett.
www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • gyermek TAJ kártyája
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

Speciális feladatokat ellátó óvodák:

Móra Ferenc utcai óvoda (6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2.): Ellátja a többi gyerekkel együtt nevelhető szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, értelmi fogyatékos, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 23., a döntésről a beiratkozáskor megadott elérhetőségen értesíti a szülőt az intézmény.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének címzett, de a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének (6100 Kiskunfélegyháza, Mezősi Károly utca 2.) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Letölthető dokumentum: KNO Óvodai körzethatárok 1. számú melléklet

Ezek érdekelhetnek még

2024. Április 21. 07:44, vasárnap | Helyi

Hírek az Ótemplomból

2024. április 21. - Húsvét 4. vasárnapja HIVATÁSOK VASÁRNAPJA

2024. Április 21. 07:43, vasárnap | Helyi

Hírek a Szent István templomból

2024. április 21. - Húsvét 4. vasárnapja KÖNYÖRGŐNAP PAPI HÍVATÁSOKÉRT

2024. Április 20. 08:00, szombat | Helyi

Mozogj sokat, érezd jól magad

„Mozogj sokat, érezd jól magad” mottóval szervezte meg Városi Diáksport Bizottság a Diákolimpia Junior Fesztivált 2024. április 17-én a Kész Aréna Sportcsarnokban az I. és II. korcsoportos gyerekeknek.

2024. Április 19. 15:23, péntek | Helyi

Muzsikál az erdő 2024

Május 10. és 12. között Kecskemét és Lakitelek-Tőserdő térségében is megszervezik a „Muzsikál az erdő” elnevezésű rendezvényt.