Városlista
2021. október 18, hétfő - Lukács

Hírek

2011. Augusztus 24. 14:21, szerda | Belföld
Forrás: OrientPress

Tájékoztató a kivételes méltányosságból megállapítható ellátásokról

Tájékoztató a kivételes méltányosságból megállapítható ellátásokról

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi tájékoztatót bocsátotta ki a kivételes méltányosságból megállapítható ellátásról.

Az anyag választ ad arra a kérdésre, hogy ki, milyen feltételekkel kaphat méltányossági nyugellátást, mennyi az az összeg melyre havonta számolhat, valamint arra is hova kell fordulnia a kérelmezőnek.

 

Kivételes méltányosságból milyen ellátások, kedvezmények megállapítása kérelmezhető?

Méltányosságból kivételes nyugellátás megállapítására, a folyósított nyugellátás összegének kivételes nyugellátás-emelésére, illetőleg egyszeri segély engedélyezésére kerülhet sor.

Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség. Kivételes nyugellátás, nyugdíjemelés, illetve egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.


Kinek engedélyezhető kivételes nyugellátás?

Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátás, a rehabilitációs járadékra való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek megfelelő személy részére kivételes rehabilitációs járadék (együtt: kivételes nyugellátás) állapítható meg.


Milyen további feltételnek kell megfelelni a kivételes nyugellátás engedélyezéséhez?

Kivételes öregségi, rokkantsági nyugellátás, rehabilitációs járadék akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához egyébként szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi, rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.


Milyen összegben és időtartamra engedélyezhető kivételes nyugellátás?

A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének a másfélszeresét, de nem lehet kevesebb annak ötven százalékánál. Kivételes nyugellátás megállapítása meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltételekhez kötötten is engedélyezhető. Az engedélyezett összeg megállapításánál figyelemmel kell lenni a hiányzó szolgálati idő tartamára. A kivételes nyugellátás összegét a magán-nyugdíjpénztári tagságra tekintet nélkül kell megállapítani.

A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az - a jogosultsági feltételek megléte esetén - jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: utazási igazolvány, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés, stb.).


A kivételes nyugellátást kérelemre megszüntethető-e?

Igen, a kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni.


Milyen esetekben lehet az elbírálás során a szükséges szolgálati idő felétől eltekinteni?

Rendkívül indokolt esetben kivételes rokkantsági nyugdíj vagy kivételes rehabilitációs járadék akkor is megállapítható, ha a kérelmező nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges szolgálati idő felével sem.

Kivételes árvaellátás engedélyezhető - ha azt a rendkívüli körülmények indokolttá teszik - abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat.


Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant személynek illetve árvának, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, akinek nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot.


Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinek a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemeléstől számított 3 év még nem telt el.


Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés beépül a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.


Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély és mennyi lehet az összege?

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét.


Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás, kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem?

A kérelem a KÉRELEM-ADATLAP elnevezésű nyomtatványon (K15 számú űrlap - nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához, K16 számú űrlap - nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez, K17 számú űrlap - egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványokat pontosan kitöltve és aláírva nyugellátás méltányosságból történő megállapítása esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, vagy a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, ha az elhunyt jogszerző már nyugellátásban részesült, valamint a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani.

A nyugellátás méltányossági alapon történő emelése iránti kérelem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz; az egyszeri segély iránti kérelem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtható be.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu).

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

 

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A méltányossági jogkörben hozott intézkedéssel, illetőleg határozattal szemben jogorvoslatnak nincs helye.

OrientPess Hírügynökség

Címkék: nyugdíj

Ezek érdekelhetnek még

2021. Október 18. 17:04, hétfő | Belföld

Hatszáz bálát gyújtott fel Vasban

Elfogtak és gyújtogatással gyanúsítanak a rendőrök egy férfit, aki miatt hatszáz szalmabála égett le október 15-én a 8-as főút mellett Duka község közelében

2021. Október 18. 16:02, hétfő | Belföld

Bozótvágóval ölte meg két ismerősét is

Befejezték a rendőrök a nyomozást az ellen a férfi ellen, aki januárban megölte két ismerősét Szegeden.

2021. Október 18. 14:01, hétfő | Belföld

Az autisták akár bódításban is megkaphatják az oltást

Az autizmus-spektrumzavarban érintettek igény esetén akár bódításban is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát - tájékoztatta az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) hétfőn az MTI-t.

2021. Október 18. 11:06, hétfő | Belföld

Több késszúrással megöltek egy férfit Fejér megyében

Több késszúrással megöltek egy férfit Fejér megyében vasárnap - közölte a rendőrség a honlapján.