Városlista
2022. december 1, csütörtök - Elza

Hírek

2022. Október 04. 15:38, kedd | Helyi
Forrás: Szerk.

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Az alábbiakban a pályázat benyújtásának módjáról és határidejéről kaphat információt.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához, és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanévmásodikés a 2023/2024. tanévelsőfélévére vonatkozóan (BURSA-2023A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA-2023B).

  • Az„A” típusúpályázatra azokaz önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű hallgatókjelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • A„B” típusúpályázatra azokaz önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,hátrányos szociális helyzetű- a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt állóközépiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett - pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni.

Benyújtandó iratok:

  • eredeti hallgatói jogviszony-igazolás/vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről (csak az „A” típusú pályázatnál)
  • igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • a szociális rászorultságot igazoló egyéb okiratok - lakcímkártya másolata az életvitelszerűen egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER - Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően apályázati űrlapot kinyomtatva és aláírvaa Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuh u.1.) ügyfélszolgálatán, illetve az I. emelet 27. irodában Bajzák Andrea ügyintézőnél egy példányban –a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt- kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A formai ellenőrzés és az elbírálás során az önkormányzat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót, a hiánypótlás határideje: 2022. november 17.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

A támogatás havi összegét – a benyújtott pályázatok ismeretében - pályázónként állapítja meg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Művelődési és Szociális Bizottsága 2022. november 22-ig.

Az önkormányzat döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan 2022. december 6-ig értesíti a pályázókat.

Ezek érdekelhetnek még

2022. November 30. 18:00, szerda | Helyi

Újra lehet pályázni az Aktív Magyarország Programra

Jövőre is folytatódik az Aktív Magyarország Program, melynek keretein belül 2023-ban összesen 750 millió forintnyi támogatásra pályázhatnak a jelentkezők.

2022. November 30. 11:08, szerda | Helyi

Fehér karácsonyunk lesz? Megérkezett a friss előrejelzés

Hosszú évek óta nem volt az egész országban egységesen fehér a karácsony.

2022. November 30. 10:33, szerda | Helyi

Átalakultak az utazási szokások

Két-három napos utak a legnépszerűbbek egy felmérés szerint.

2022. November 30. 08:31, szerda | Helyi

Megjelent a Sport 2022 évkönyv

A kötetet bemutató keddi sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke úgy fogalmazott: a könyv kiadása egy szép hagyomány, amelyet szeretnének folytatni.